You are here
Home > Artikler > Med en a-kasse skabes der tryghed

Med en a-kasse skabes der tryghed

I en veludviklet demokratisk velfærdsstat er der mange basale behov, som man er sikret opfyldt. Hvis ikke man selv ønsker det eller opsøger det, er det ikke en mulighed at blive hjemløs. Der er nemlig dette sikkerhedsnet, der sørger for, at man i Danmark udelukkende snakker om relativ fattigdom. Der findes nemlig ingen danskere, der skal frygte at dø af sult eller tørst. På trods af, at man umuligt kan undgå at få opfyldt de mest basale behov uden selv at ville det, så er økonomien fortsat noget af det, som mange mennesker bekymrer sig om. Især under finanskrisen blev mange mennesker frygtsomme, og problemer i økonomien kunne holde voksne såvel som børn vågne om natten. Dette lå især op til de berygtede sparerunder, hvor samtlige medarbejdere på forskellige arbejdspladser blev fyret uden videre.svært at holde modet oppe

For selvom, der ikke eksisterer en egentlig fattigdom i Danmark, hersker fortsat frygten for den relative fattigdom. Man vil automatisk sammenligne ens egne materielle goder med andre, og dette kan især være et problem for børn, der er ekstra opmærksomme på at skille sig ud. Dermed kan det sagtens være, at man er sikret kontanthjælp, hvis man pludselig står uden arbejde. Dog har det moderne mange udgifter, der ses som livsnødvendige, der rækker udover mad og drikke. Dette kan være svært at få råd til, hvis man er en større familie uden andre indkomster end kontanthjælp. Dette gør det derfor også ekstra frygtsomt at skulle være på kontanthjælp. Heldigvis er der råd mod denne frygt, og man kan få en ekstra indkomst ved hjælp af sin a-kasse, hvor man modtager dagpenge. Dermed virker a-kassen som et sikkerhedsnet for ikke at havne i sikkerhedsnettet. På denne måde føler man sig heller ikke nær så hjælpeløs uden et arbejde.

A-kasse kan gøre det mindre skamfuldt at stå uden arbejde

For mange handler det at være arbejdsløs ikke kun om en manglende indtægt. Det er også utrolig skamfuldt for mange mennesker at skulle være på kontanthjælp. Man kan let komme til at føle, at andre opfatter en som doven, og uduelig. Her kan medlemskab i en billig a-kasse vise, at man er aktiv, da man selv har meldt sig ind i a-kassen og betalt penge til denne. Det viser også, at man har et ønske om at have et job.

Medlemskab i A-kasse giver overskud

Problemet med at være arbejdsløs er, at man får et enormt mangel på overskud på trods af, at man pludselig ikke har noget at tage sig til. Hele situation virker overvældende, og man kan let komme til at tvivle på sig selv. Derudover gør den kritiske økonomi ikke situationen værre. Dermed kan manglen på et job være med til at stresse, selvom man ikke er presset tidsmæssigt. Her kan en A-kasse give mere frirum og overskud til faktisk at gøre noget ved sin situation.

Top